Ceramiczne płyty akumulacyjne

CPA i CPA – M

CPK+

CPK

Tabela porównawcza:

Parametry grzewcze płyt
PRODUKTY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA – λ
[W/m×K]
POJEMNOŚĆ CIEPLNA OBJĘTOŚCIOWA – cv
[kJ/m3×K] × 103
POJEMNOŚĆ CIEPLNA MASOWA – cp
[kJ/kg×K]
GĘSTOŚĆ
[kg/dm3]
CPA 1,51 2,61 1,11 2,35
CPA – K
1,29 1,93 0,96 2,01
CPK+ 2,10 2,24 1,06 2,11
CPK 1,00
2,18 1,03 2,12
  • próbka do badań wysuszona w 110° C
  • Badania wykonane metodą przeprowadzania strumienia ciepła urządzeniem ISOMET 2114 w temperaturze 35°C

Wyniki mogą się różnić w zależności jaką metodą badawczą były one wykonane.