Moduły akumulacyjne

Moduły akumulacyjne

do indywidualnych realizacji i w zestawach

Ceramiczne moduły akumulacyjne CMA

Ceramiczne moduły akumulacyjne CMA-M

Ceramiczne moduły akumulacyjne CMA-R

Typowe zestawy kanałowych zasobników ciepła

Tabela porównawcza:

Parametry grzewcze kanałowych zasobników
PRODUKTY

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA – λ

[W/m×K]

POJEMNOŚĆ CIEPLNA     MASOWA – cp

[kJ/kg×K]

POJEMNOŚĆ CIEPLNA OBJĘTOŚCIOWA – cv

[kJ/m3×K] × 103

GĘSTOŚĆ

[kg/dm3]

Cebud  Akubet 3,31 2,64 0,96 2,75
Typowe szamotowe 1,15 – 1,82 1,92 – 2,42 0,93 – 1,00 1,98 – 2,60
  • próbka do badań wysuszona w 110° C
  • Badania wykonane metodą przeprowadzania strumienia ciepła urządzeniem ISOMET 2114 w temperaturze 35°C

Wyniki mogą się różnić w zależności jaką metodą badawczą były one wykonane.