Prefabrykowane piece pokojowe

Prefabrykowane Piece Pokojowe (PPP) – piecokominki z Akubetu

na gaz drzewny (GD) generowany z pelletu z palnikiem Blucomb

– wolnostojące i przyścienne
– niskie i wysokie
– proste, narożne i okrągłe
– tynkowane i kaflowe
– 27 typów na gaz drzewny (GD)

Prefabrykowane Piece Pokojowe (PPP)
do montażu z elementów czyli:

  • prefabrykowane palenisko,
  • prefabrykowane kanały akumulacyjne.
  • prefabrykowane ściany grzewcze

to ułatwienie dla projektanta i wykonawcy z zachowaniem możliwości palenia drewnem.

Zobacz katalog